A můžu jezdit levněji..přestavby již od 18.490 Kč

LPG ZAJÍČEK JIŽNÍ ČECHY

43
Neplachov - Dolní Bukovsko
373 65

Jižní Čechy
603 445 099
ags.zajicek@centrum.cz

Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG

Zvláštní ujednání

Ujednává se, že předmětem pojištění jsou vozidla s přidělenou RZ ve vlastním nebo cizím majetku. Pojištění se vztahuje pouze na škody, vzniklé na strojních částech motoru-ventily, vodítka ventilů, zdvihátka, písty a pístní kroužky, hlava válců, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, blok motoru, vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na pohon LPG. Tato montáž je prováděna pouze na vozidlech (dále jen „vozidlo") vedených v evidenci společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. IČ 01518763. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Konec pojištění je uplynutím doby pojistného krytí (doba, km) nebo doba základní tovární záruky vozidla podle skutečnosti, která nastane dříve. U skupiny pojištěných vozidel pod písmenem B) může být překročena základní doba tovární záruky.

Typ pojištění A)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. průběhu 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla (HYUNDAI, RENAULT)

Typ pojištění B)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

Typ pojištění C)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 60 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 100 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve. (platí pouze pro MITSUBUISHI)

Typ pojištění D)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, co nastane dřív. (CHEVROLET, GM, RENAULT, DACIA)

Typ pojištění E)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 84 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (KIA)

Typ pojištění F)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 48 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 120 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (Škoda + 4 leté tovární záruky)

Typ pojištění G)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, bez omezení tovární záruky který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (Záruka 5 let bez ohledu na trvání tovární záruky)

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, nesprávnou montáží, nedodržení servisních a revizních intervalů,havárii vozidla.

Ceník dle rozdělení

add 1A) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.950 Kč
add 1B) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.250 Kč
add 1C) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.800 Kč
add 1D) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.750 Kč
add 1E) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 2.450 Kč
add 1F) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 1.850 Kč
add 1G) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo" činí 3.300 Kč